Polityka prywatności

Ta strona używa plików cookies Używamy cookies do personalizacji przekazywanych treści, do dostarczania usług mediów społecznościowych i do analizy naszego ruchu w celu poprawy jakości usług. Dzielimy informacje z plików cookies również z dostawcami mediów społecznościowych oraz partnerów dostarczających usług reklamowych i analitycznych, którzy mogą je łączyć z innymi informacjami, które Państwo im udostępniają, albo które uzyskują podczas używania przez Państwa ich usług, lub usług ich innych partnerów.

Polityka prywatności IC COMPLEX Sp. z o. o.

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z niniejszej strony internetowej.

 1. Administratorem danych osobowych pozostawionych w serwisie jest IC COMPLEX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Trembeckiego 11A, 35-234 Rzeszów. NIP: 8133589349, REGON: 180439354, Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer wpisu do KRS: 0000332266, Kapitał zakładowy: 95 500 PLN

 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi: Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo (zgodnie z RODO) do:

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowanie danych
  • Prawo do bycia zapomnianym (np. poprzez cofnięcie zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie było realizowane na podstawie zgody)
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Wszelkie zgłoszenia w tej sprawie należy kierować na adres biuro@iccomplex.eu. Prosimy o dopisanie w temacie wiadomości RODO, w celu łatwiejszego skierowania zgłoszenia do właściwej osoby.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis firmy IC COMPLEX Sp. z o. o. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT.

Powrót do góry strony