Go To Brand POIR 3.3.3

O projekcie

IC COMPLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Wsparcie promocji polskiej marki IC COMPLEX na rynkach USA, Kanada i UE w ramach programu promocji branży IT/ICT” w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, nr umowy: POIR.03.03.03-18-0014/20-00 z dnia 27.10.2020 roku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Celem projektu jest zdobycie doświadczenia w budowaniu relacji biznesowych i pozyskiwaniu klientów na rynkach perspektywicznych: USA, Kanada, a także zbudowanie świadomości oraz zainteresowanie głównymi produktami marki IC COMPLEX, tj. Systemem IC COMPLEX i systemem Small IC potencjalnych partnerów i klientów na rynkach perspektywicznych. Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom wpływającym na promocję marki IC COMPLEX na rynkach: USA, Kanada oraz UE, zostaną nawiązane relacje biznesowe co przełoży się na rezultaty w działalności eksportowej w postaci zawartych min. 5 kontraktów exportowych i osiągnięciu spodziewanego poziomu sprzedaży eksportowej produktów będących przedmiotem projektu zgodnie z wartościami podanymi w sekcji wskaźniki.

Osiągnięcie wyżej wymienionych rezultatów pozwoli na dalszą współpracę z kontrahentami zagranicznymi, wpłynie pozytywnie na wizerunek firmy i jej znaczenie na rynkach międzynarodowych, oraz umocni jej konkurencyjność. Projekt ma na celu promocję produktów marki IC COMPLEX w ramach branżowego programu promocji branży IT/ICT w latach 2020-2021.

Projekt dotyczy promocji na rynkach perspektywicznych: Stany Zjednoczone i Kanada oraz na rynku UE. Planowane działania przez Wnioskodawcę:

 1. Udział w targach w charakterze wystawcy:
  • NAHB 2021 Orlando - rynek perspektywiczny USA
  • GlassBuildAmerica 2021 Atlanta - rynek perspektywiczny USA - Windoor Show 2021 Kanada - rynek perspektywiczny Kanada
 2. Udział w wyjazdowych misjach gospodarczych:
  • w Kanadzie w I kwartale 2021 r - w ramach rozpoczęcia działań handlowych i przygotowania do targów Windoor Show 2021
  • Web Summit 2021 Lizbona – narodowe stoisko informacyjno-promocyjne, rozmowy handlowe z uczestnikami, potencjalnymi partnerami i instytucjami wsparcia biznesu
 3. Reklama – Utworzenie nowej obcojęzycznej strony internetowej dedykowanej na rynki perspektywiczne, wytworzenie dedykowanych materiałów promocyjnych, a także reklama Internetowa kierująca ruch na nowo utworzoną stronę internetową.

Przedmiotem projektu jest ekspansja oferty produktowej na rynki zagraniczne, w szczególności na rynek USA, Kanada oraz UE. Realizacja tego celu odbywać się będzie dzięki wdrożeniu kompleksu działań przewidzianych w projekcie, co zaowocuje:

 • Nawiązaniem stałych partnerskich stosunków z kontrahentami zagranicznymi.
 • Podpisaniem kontraktów handlowych.
 • Zwiększeniem przychodów z eksportu.
 • Zwiększeniem rozpoznawalności Firmy na rynkach zagranicznych.
 • Zbudowaniem pozycji i marki na rynkach zagranicznych.
 • Sprawniejszym monitoringiem konkurencji.
 • Systematycznym rozwojem działalności eksportowej oraz budową i regularną poprawą pozycji konkurencyjnej Firmy.

Wartość projektu – 328 300.00 PLN Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 279 055.00 PLN
Powrót do góry strony